Lễ hội Oktoberfest

Kitchener-Waterloo: Hàng năm vào tháng 10, có buổi lễ hội Oktoberfest ở khu vực hai thành phố Waterloo và Kitchener, khu vực có rất đông những  di dân đến từ nước Đức.

Lễ hội Oktoberfest năm nay diễn ra trong  những ngày cuối tuần trong dịp lễ Tạ Ơn.

Hàng chục ngàn người đã đến dự khán cuộc diễn hành Oktoberfest diễn ra trong ngày thứ hai 9 tháng 10.

Có rất nhiều hội đoàn, nhiều ban nhạc và nhiều cộng đồng người di dân khác tham dự, trong đó có cộng đồng người Việt.

Những khán giả đứng xem hai bên đường, đã nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng người Việt, với những người cầm cờ diễn hành là các cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Trong cuộc diễn hành, có những người thiện nguyện đứng nhận những thực phẩm mà những khán giả mang theo để cho các ngân hàng thực phẩm từ thiện.

Các người thiện nguyện cũng nhận những thực phẩm cho từ thiện, trong trận tranh tài hockey của đội cầu Kitchener Rangers trong buổi tối hôm thứ hai.

Có trên 400 người thiện nguyện phụ giúp việc tổ chức lễ hội Oktoberfest là lễ hội ăn mừng văn hóa Đức  qua thực phẩm, bia và âm nhạc.

Theo những tiên đoán  của sở Khí Tượng thì có thể sẽ có mưa rào, nhưng rất may là khi bắt đầu cuộc diễn hành thì trời quang mây tạnh.

Cuộc diễn hành  bắt  đầu  tại góc đường Weber Street và Fredrick Street trong thành phố Kitchener, và kéo dài 5 cây số, chấm dứt cũng trên đường Weber và đường Bridgeport Road trong thành phố Waterloo.

Đây là lễ hội Oktoberfest lần thứ 49 ở hai thành phố Kitchener và Waterloo.

Tin tức khác...