Lễ hội đua thuyền rồng

Toronto: Hàng loạt những cuộc lễ hội diễn ra trong những ngày cuối tuần qua ỏ vùng thủ phủ Toronto.
Một trong những lễ hội này là lễ hội đua thuyền rồng, the Toronto International Dragon Boat Race Festival.
Có đến gần 150 đội đua thuyền tham dự đến từ trên toàn Canada, từ Hoa Kỳ, Âu Châu, Á Châu và từ vùng Caribbean.
Đây là lễ hội đua thuyền lần thứ 31 diễn ra ở thành phố Toronto.
Trong lễ hội đua thuyền, khán giả còn được thăm viếng một khu làng về sức khỏe, các chương trình văn nghệ cũng như những hàng quán bán những loại thức ăn của nhiều miền trên thế giới.
Cuộc đua thuyền đã diễn ra ở khu vực the Toronto’s Centre Island trong đại hồ Ontario.

Tin tức khác...