Lễ cầu nguyện nhân Ngày Quốc Hận

Trong dịp kỷ niệm 43 năm ngày Quốc Hận, Hội Bảo vệ Di sản Việt Nam đã tổ chức buổi tưởng niệm các chiến sĩ QLVNCH vị quốc vong thân tại Đài Tưởng Niệm Tử sĩ QLVNCH và tưởng niệm đồng bào vượt biên tử nạn trên đường tìm tự do trong khuôn viên Nghĩa trang Le Repos Saint-Francois d’Assise, số 6893 Sherbrooke Est, Montreal.


Buổi lễ bắt đầu với phần chào quốc kỳ, phút mặc niệm và phần rước Quốc Quân kỳ rất long trọng của Gia đình Mũ Đỏ cùng các cựu chiến binh từ nhiều binh chủng. Hơn 100 đồng hương cùng tề tựu trước đài tưởng niệm, bùi ngùi nhớ lại trang sử đen tối nhất của dân tộc 43 năm trước đây. Trong lời phát biểu, ông Ngô Anh Võ-Hội Trưởng Hội Bảo vệ Di sản Việt Nam, cám ơn đồng hương, đại diện các Tôn Giáo và đại diện các hội đoàn đã không ngại thời tiết mưa gió đến cầu nguyện cho các tử sĩ QLVNCH và đồng bào vượt biên tử nạn. Lời văn tế của Cựu chiến binh Phan Ngọc tiếp theo thay nén hương lòng của từng người tham dự tiếc thương những người quá cố và cầu nguyện cho quê hương sớm thoát khỏi ách gông cùm cộng sản.

Bác sĩ Đào Bá Ngọc, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia vùng Montreal, khẩn thiết kêu gọi đồng hương cùng đoàn kết đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản vì cho dù ở bất cứ nơi nào, khoác trên người màu áo nào thì chúng ta vẫn là người Việt Nam, phải có bổn phận với đất nước và dân tộc Việt Nam. Xin mọi người cùng tiếp tay trong bất cứ hình thức và khả năng, cùng đứng lên bảo vệ quê hương đất nước mình.

Sự hiện diện của một người đã từng có công trong Cộng đồng và chống Cộng triệt để, Bác sĩ Phạm Hữu Trác, vóc dáng yếu đuối nhưng vẫn cố gắng đến viếng Đài Tưởng niệm đã làm rung động lòng người tham dự.

Lễ cầu nguyện do các vị lãnh đạo tôn giáo chủ trì và đồng bào niệm hương. Các cựu quân nhân trong quân phục tác chiến gởi đến hồn thiêng của hàng ngàn đồng đội lòng thương tiếc vô biên. Một cựu chiến binh cho biết ngọn lửa đấu tranh của dân tộc Việt Nam sẽ cháy mãi cho đến khi chế độ CS chấm dứt.

Tin tức khác...