Lần đầu tiên người ta tìm thấy một con tôm hùm có hai mầu đen và cam.

Beaver Harbour, New Brunswick: Người ta đã từng thấy những con tôm hùm hiếm màu xanh nước biển hay màu xanh nhạt, nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy những con tôm hùm có hai màu, và nhất là hai màu cam và đen.
Trong hôm thứ sáu ngày 23 tháng 11, ngư phủ Blaine Stuart đã bắt được một con tôm hùm có hai mầu đen và da cam ở vùng biển Beaver Harbour của tỉnh bang New Brunswick.
Ông ngư phủ này đã nói với phóng viên đài CTV là đây là có thể là lần đầu và cũng là lần cuối trong cuộc đời của ông, ông trông thấy một con tôm hùm hai màu như thế.
Ông ngư phủ Stuart cũng mang con tôm hùm hai màu này đến tặng cho hồ cá the Huntsman Fundy Discovery ở thành phố Saint Andrews, tỉnh bang New Brunswick.
Các viên chức của hồ cá Hunstman này đã nói là họ vui mừng có 1 con tôm hai màu, là con tôm mà họ chưa có trong hồ chứa cá.
Theo những thống kê thì tỷ lệ bắt được 1 con tôm hùm hai màu đen và da cam như thế là 1 trên 50 triệu con tôm hùm.

Tin tức khác...