“Lái xe” xếp hàng mua thức ăn thời Đại Dịch

Không có bằng lái xe, nhưng vẫn có thể xếp hàng theo xe cộ mua thức ăn ở McDonald’s

Tin tức khác...