Lãi suất nợ nhà ở Mỹ tiếp tục xuống đến đáy

Theo những tin tức loan báo trong ngày 14 tháng 12, mức lãi suất nợ nhà vẫn tiếp tục xuống thấp và đây là một tin vui cho những người có nợ nhà hay những người sắp mua nhà.

Theo những tin tức loan báo thì mức lãi suất loại nợ nhà cố định 30 năm ở Hoa Kỳ trong tuần lễ 10 tháng 12 năm nay đã xuống đến mức 2.71%, mức thấp nhất chưa từng thấy ở Hoa Kỳ.

Đây là lần thứ 14 trong năm nay mà mức lãi suất nợ nhà đã sút giảm ở Hoa Kỳ.

Tưởng cũng nên nói thêm là trong năm 2019, mức lãi suất nợ nhà cố định 30 năm ở Mỹ đã ở mức thấp nhất là 3.73 phần trăm: mức lãi suất đã sút giảm thêm 1 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...