Lại không có ai trúng lô độc đắc 50 triệu Lotto Max

Toronto: Trong cuộc xổ số Lotto Max diễn ra vào ngày thứ sáu 15 tháng giêng vừa qua, không có ai may mắn trúng lô độc đắc 50 triệu dollars.

Vé số trúng lô độc đắc mang những số 7,26,27,31,32,33,42 và số bonus là 45
Như thế trong kỳ xổ số tuần này, lô độc đắc của loại Lotto Max sẽ tăng lên 55 triệu dollars, cùng với 14 lô trúng, mỗi lô 1 triệu dollars.

Lô độc đắc mới nhất có người trúng của loại vé Lotto Max, là kỳ xổ vào ngày 25 tháng chạp năm ngoái 2015, với số tiền trúng lên đến 60 triệu dollars.

Một người hay một nhóm người đã mua vé có số trúng ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario, nhưng chưa ra mặt nhận lãnh.

Người trúng số có quyền chờ trong 1 năm để lãnh tiền thưởng. Qúa hạn 1 năm thì số tiền trúng số sẽ xung vào quỹ của cơ quan xổ số Canada.

More Stories...