Lãi xuất chuẩn Hoa Kỳ gia tăng sẽ gây những ảnh hưởng đến nền kinh tế Canada

New York: Trong hôm thứ tư ngày  15 tháng 3, các thống đốc của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ (còn được  gọi là quỹ Dự Trữ Liên Bang) đã cho gia tăng mức lãi suất chuẩn ( benchmark interest rate)  thêm 0.25 phần trăm, và mức lãi suất chuẩn sẽ thay đổi trong khoảng từ 0.75 phần trăm lên đến 1 phần trăm.

Theo bà thống đốc Janet Yellen thì nền  kinh tế Mỹ đã tiến triển và nếu cứ giữ mức lãi suất ở mức thấp nhất, thì trong tương lai  quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ phải gia tăng mức lãi suất  ở mức độ nhanh chóng hơn, là điều mà các thống đốc ngân hàng không muốn, vì sẽ làm gia tăng mức lạm phát?

Kể từ năm 2015 cho đến nay, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất chuẩn  3 lần, trong khi ngân hàng trung ương Canada lại cho giảm mức lãi suất chuẩn trong cùng một thời gian, nhằm giúp sự phát triển kinh tế.

Việc gia tăng mức lãi suất ở Hoa Kỳ sẽ gây những ảnh hưởng đến người tiêu thụ ở Canada, là mức lĩai suất nợ nhà, nợ xe, nợ tín dụng, v.v. có thể sẽ gia tăng?

Theo   ông James Laird của  trang mạng  RateHub.ca  thì trong vòng tuần lễ tới, mức lãi suất của những loại nợ nhà cố định ở các ngân hàng Canada  có thể gia tăng thêm 0.25 phần trăm.

Cũng theo những  tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì sẽ có thêm hai kỳ gia tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ trong năm nay 2017 và 3 lần nữa trong năm 2018, và sẽ khiến tiền lời  mà người mua nhà phải trả nợ nhà tăng cao.

Tin tức khác...