Kỹ nghệ địa ốc Canada ngừng bước tiến?

Toronto:Trong những năm qua với sự tiến triển của nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada đã giúp cho hàng chục ngàn người bước vào nghề làm người môi giới mua bán nhà cửa, làm chuyên viên địa ốc.

Với những bi quan về sự suy thoái của ngành kỹ nghệ này đang bắt đầu và sẽ có thể khiến hàng chục ngàn người phải bỏ nghề ?

Các nhà kinh tế cho rằng nền kỹ nghệ địa ốc là guồng máy chính giúp cho sự phát triển của nền kinh tế Canada trong nhiều năm qua, và có những dấu hiệu cho thấy là sự suy thoái đã bắt đầu?

Theo ông David Fleming,một chuyên gia địa ốc ở thành phố Toronto thì đối với đa số, nghề môi giới địa ốc là một nghề làm giầu một cách nhanh chóng, nhưng  một khi nền kỹ nghệ địa ốc suy thoái thì sẽ có một nửa những chuyên gia địa ốc sẽ bỏ nghề.

Từ năm 2008 cho đến nay 2017, số người hành nghề địa ốc gia tăng 77 phần trăm, và ở mức 48 ngàn ngừoi, gia tăng gấp 10 lần mức gia tăng của số công ăn việc làm ở Canada trong cùng thời gian.

Trong khi đó thành phố Chicago với dân số và diện tích tương tự, chỉ có 13,500 người làm nghề môi giới địa ốc.

Những người hành nghề môi giới địa ốc ở Toronto đã cảm thấy những khó khăn: Trên một nửa các chuyên gia này trong năm qua, không bán hoặc mua cho thân chủ hơn con số 2 căn   nhà, và chỉ có  một phần ba số chuyên gia này kiếm được hoa hồng mua bán trên 5 căn nhà  trong năm qua.

Cũng có nhiều người môi giới bán nhà, kiếm chỉ  đủ tiền bằng những người đi làm có số lương tối thiểu.

Tin tức khác...