Kỷ lục mang những ly cối bia đến cho tửu khách

Abensberg, Đức: Trong hôm chúa nhật ngày 3 tháng 9 vừa qua, một bồi rượu ở trong một quán rựou trong thành phố Abensberg, nước Đức, đã tạo một kỷ lục mới về việc bưng.. bia.

Ông  Oliver Struempfel đã mang tổng cộng trên hai tay, 29 ly cối đựng bia đi an toàn 40 mét đến bàn cho tửu khách. Kỷ lục cũ cũng do chính ông tạo ra là mang 27 ly cối bia không làm bể một ly nào.

Để tạo một kỷ lục mới, ông Struemdfel đã phải tập luyện trong phòng tập thể dục từ tháng hai cho đến bây giờ.

Tin tức khác...