Kỷ lục thế giới về số người giả dạng nhà vật lý học Albert Einstein.

Toronto: Trong hôm thứ ba  ngày 28 tháng 3, có 404 người đội tóc, đeo râu mép giả, tương tự  nhà vật lý  học quá cố Albert Einstein.

Đây là một kỷ lục mới  đã được ghi trong  the Guiness Wolrd Record về số người ăn mặc tương tự như nhà vật lý học  Albert Einstein.

Những người tham dự phải ăn mặc giống như cách ăn mặc trước đây của ông Albert Enstein, đeo tóc giả  râu mép giả, để trông giống như thiên tài vật lý người Đức.

Cuộc  trình diễn đã diễn ra ở  the MaRS Discovery District ở thành phố Toronto.

Trong số những người tham dự có ông Rich Zagorski đến từ  thành phố New York. Ông  Zagorski đã không cần đội tóc giả, vì tóc của ông cũng đã bạc trắng và nhìn cũng hao hao giống nhà vật lý Enstein.

Tin tức khác...