Kỹ nghệ xây cất nhà cửa phát triển mạnh ở Cranbrook

Cranbrook, British Columbia: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 28 tháng 11, thì một trong những thành phố  ở tỉnh bang B.C. đã có những tiến triển mạnh mẽ trong nền kỹ nghệ xây cất nhà cửa.

Theo ông Lee Pratt, thị trưởng thành phố Cranbrook cho biết là số giấy phép xin xây cất nhà cửa trong năm 2016 đã gia tăng hơn gấp đôi so với số nhà xây cất được trong năm trước đó.

Theo lời ông thị trưởng thì đây là một con số gia tăng lớn lao và chứng tỏ người ta đã tin tưởng là nền kinh tế của thành phố đang trên đà tiến triển.

Cũng theo ông thị trưởng Pratt thì sự phát triển của nền kỹ nghệ xây cất nhà cửa ở thành phố Cranbrook một phần là do những di dân từng vùng thủ phủ Vancouver di chuyển đến, và đồng thời số người di dân về tỉnh bang Alberta sút giảm vì sự suy thoái kinh tế đang diễn ra ở tỉnh bang này.

Tin tức khác...