Kinh tế Canada tiến triển mạnh hơn những dự đoán

Ottawa: Trong tháng giêng năm nay, nền kinh tế Canada đã gia tăng 0.6 phần trăm, cao hơn so với những ước tính của các kinh tế gia, là 0.3 phần trăm.

Mức gia tăng lớn nhất trong vòng 1 tháng, kể từ tháng 7 năm 2013 cho đến nay.

Với sự phát triển mạnh của nền kinh tế, sẽ giúp cho ngân hàng trung ương Canada không phải cắt giảm thêm mức lãi suất căn bản.

Trong bốn tháng liên tiếp vừa qua, nền kinh tế của Canada đã phát triển mạnh.

Ông Doug Porter, kinh tế gia của ngân hàng Toronto Dominion đã tiên đoán là trong năm nay, mức phát triển  kinh tế của Canada sẽ ở mức 2 phần trăm sản lượng nội địa.

Trong năm ngoái, ngân hàng trung ương Canada đã cắt giảm mức lãi suất căn bản hai lần, xuống còn 0.5 phần trăm.

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email