Kiên nhẫn và gan lỳ đã giúp một tay chơi chuyên mua vé cào, thắng 5 triệu Mỹ kim.

Candler, North Carolina: Theo những tin tức vừa loan báo thì một người đàn ông đã “cào” trúng lô độc đắc 5 triệu Mỹ kim của loại vé cào US $ 5 million Mega Cash scratch off game, sau khi bỏ ra 4 tiếng đồng hồ đi đến 40 tiệm tạp hóa, mua hết những loại vé cào có bán trong các tiệm này.
Ông Kevin Clark ở thành phố Candler, tiểu bang North Carolina biết là vé cào độc đắc 5 triệu dollars chưa có người trúng, và ông ta khoanh vùng “một ăn hai thua”. Ông Clark đoán là vé cào trúng độc đắc sẽ có ở một trong những tiệm tạp hóa ở phía tây của tiểu bang North Carolina.
Sau khi đã “khoanh vùng” xong, ông ta bỏ ra 4 tiếng đồng hồ mua tất cả những vé cào bán với giá $20 ở các tiệm tạp hóa ở miền đông.
Ông Clark đã tiên đoán đúng và mua được vé cào trúng 5 triệu Mỹ kim.
Người ta không biết ông này đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua tất cả số vé cào ở trong các tiệm tạp hóa?

Tin tức khác...