Khu thương xá Square One mở cửa đón khách

Mississauga, Ontario: bắt đầu từ ngày thứ tư 24 tháng 6, chính quyền tỉnh bang Ontario cho mở cửa lại guồng máy kinh tế của vùng đại thủ phủ Toronto vào giai đoạn 2. Vùng đại thủ phủ Toronto bao gồm thành phố Toronto và một số các thành phố xung quanh như Brampton, Oshawa, Mississauga…
Ở giai đoạn 2, các tiệm làm móng, tiệm cắt tóc, tiệm thẩm mỹ, các nhà hàng có chỗ ăn ngoài sân, các thương xá được mở cửa lại.
Khu thương xá Square One, thương xá lớn nhất của thành phố Mississauga mở cửa lại trong dịp này sau hơn 3 tháng phải đóng cửa.
Tuy rằng còn nhiều cửa tiệm trong khu thương xá Square One, vì một lý do nào đó không mở cửa kịp thời trong ngày thứ tư, nhưng khách hàng có thể đi bách bộ, ngắm các hàng quán trong khu thương xá lớn nhất thành phố này.
Khu bán thức ăn tuy mở cửa nhưng khách hàng mua xong, không được ngồi ăn tại chỗ mà phải mang về hay ăn ở ngoài khu thương xá.

Tin tức khác...