Không phải trả tiền điện, mà còn thâu hồi lại phí tổn thiết lập hệ thiống năng lượng mặt trời

Calgary: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 7 tháng 9, ông Peter Darlington, một người đàn ông ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta đã bỏ ra $40,000 thiết lập một hệ thống ván gắn trên mái nhà thâu năng lượng mặt trời.

Với hệ thống này, ông Darlington không phải trả tiền điện, và  không những thế, trong những tháng hè, hệ thống ván năng lượng này còn sản xuất nhiều điện hơn nhu cầu, và ông này có thể chuyển bán số lượng điện dư này cho công ty điện lực tỉnh bang Alberta.

Ông Darlington dự trù là không những ông không mất tiền điện, nhưng có thể lấy lại số vốn trong vòng 25 năm.

Tin tức khác...