Không nên sanh con quá gần nhau

Ottawa: Theo kết quả của những cuộc khảo cứu vừa được đăng tải trên the Journal of the American Medical Association vừa được công bố hôm thứ ba ngày 30 tháng 10, thì dựa vào những dữ kiện của 150 ngàn vụ sinh con diễn ra ở Canada trong vòng từ năm 2004 cho đến 2014, thì nếu một người sinh con liên tiếp trong thời gian ít hơn 1 năm, sẽ gây những nguy hiểm, không kể tuổi tác của những sản phụ.
Thời gian 1 năm tính từ khi sinh con cho đến khi mang thai đứa thứ nhì.
Theo bà Laura Schummers, giáo sư của trường đại học UBC và cũng là trưởng toán khảo cứu đã cho biết là, những nguy cơ của việc sinh nở cách nhau hơn 1 năm chỉ xảy ra cho những người phụ nữ trên 35 tuổi, và những nguy hiểm sẽ giảm bớt nếu thời gian gia tăng lên 24 tháng.
Hiệp hội các bác sĩ Hoa Kỳ đã khuyến cáo các sản phụ nên chờ đợi ít nhất 18 tháng từ thời gian sinh con cho đến khi có bầu đứa con kế tiếp.
Trong khi đó tổ chức y tế thế giới WHO đã khuyến cáo người phụ nữ nên chờ 24 tháng.

Tin tức khác...