Không đủ cần sa cho nhu cầu ở Canada

Toronto: Tuy cần sa đã được hợp thức từ ngày 17 tháng 10 năm ngoái 2018 và tuy có hàng loạt các công ty trồng cần sa đã chuẩn bị trồng từ nhiều tháng qua, nhưng số cần sa cung cấp cho cư dân ở Canada vẫn không đủ cho nhu cầu, theo như những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 12 tháng giêng.
Theo các nhà chuyên môn thì tình trạng thiếu cần sa ở Canada có thể sẽ còn kéo dài trong 3 năm sắp tới.
Vì thiếu cần sa, các tiệm bán cần sa do chính quyền tỉnh bang Quebec làm chủ, chỉ mở cửa bán cho công chúng 1 tuần 3 ngày. Tỉnh bang Alberta không ban hành thêm giấy phép mở tiệm bán lẻ cần sa, chính quyền tỉnh bang Ontario chỉ cho mở 25 tiệm bán lẻ cần sa trong những tháng sắp tới.
Vào giữa tháng chạp năm ngoái 2018, 50 phần trăm các cửa tiệm bán lẻ cần sa ở Canada đã không còn cần sa để mà bán.
Theo nhận định của ông Chuck Rifici, chủ tịch điều hành công ty trồng cần sa Auxly Cannabis Group ở thành phố Toronto thì sự thiếu hụt cần sa ở Canada có thể kéo dài trong 3 năm sắp đến.

Tin tức khác...