Không còn chỗ tạm trú ở Toronto cho những người tỵ nạn từ Mỹ .

Windsor, Ontario: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ bảy ngày 7 tháng 7, chính quyền thành phố Toronto đã điện thoại yêu cầu chính quyền thành phố Windsor nhận bớt số người tỵ nạn từ Mỹ qua, vì thành phố Toronto không còn chỗ tạm trú cho những người tỵ nạn ngày qua một đông.
Tuy nhiên chính quyền thành phố Toronto đã từ chối lời yêu cầu này.
Theo bà Jelena Payne của chính quyền thành phố Windsor thì thành phố này không có những phương tiện tạm trú cho những người tỵ nạn từ Mỹ qua.
Theo bà Payne thì chính quyền thành phố Windsor không có những phương tiện tạm trú trong thời gian vài tháng cho những người tỵ nạn, chờ đến khi những người tỵ nạn này có thể xin được công ăn việc làm.
Cũng theo bà Payne thì phần lớn những người tỵ nạn từ Mỹ qua không phải là những người độc thân, mà là những gia đình với con cái, mà thành phố Windsor chỉ có những chỗ tạm trú cho những người độc thân.
Mới đây tân thủ hiến Doug Ford của tỉnh bang Ontario cũng yêu cầu chính quyền liên bang nên lãnh nhiệm vụ chăm sóc những người tỵ nạn từ Mỹ qua, thay vì chuyển giao trách nhiệm cho chính quyền tỉnh bang và chính quyền các thành phố.

Tin tức khác...