Không có đủ phi công cho không lực Canada.

Ottawa: Theo những công bố hôm thứ ba ngày 20 tháng 11, ông Michael Ferguson, chánh hậu kiểm (auditor general) của chính quyền liên bang đã cho biết là tuy chính quyền Canada dự trù mua lại thêm một số phi cơ chiến đấu F18, từ không lực Úc Đại Lợi, nhưng hiện nay không có đủ phi công lái những chiếc máy bay chiến đấu hiện có, nói chi là với số máy bay dự trù mua lại.
Chính quyền Úc đã đặt mua những chiến đấu cơ tối tân F 35 và thải đi loại chiến đấu cơ F18 cũ.
Trong khi đó vào thời của cựu thủ tướng Harper, Canada cũng dự trù sẽ mua những chiến đấu cơ F35 và loại bỏ loại chiến đấu cơ cũ CF18.
Tuy nhiên sau những lần thay đổi chính quyền, việc mua loại phi cơ F35 của Canada đã bị hủy bỏ.
Và để bù trừ vào những thiếu hụt, Canada đang thương thảo muốn mua lại những chiến đấu cơ cũ của Úc, và dự trù sẽ dùng cho đến năm 2030, trước khi quyết định mua những chiến đấu cơ mới?
Chính quyền Canada muốn mua lại 25 chiến đấu cơ F18 của Úc với giá 500 triệu dollars.

Tin tức khác...