Không có chuyện”ôm miễn phí” ở Montreal

Montreal: Trong năm qua, ông Tommy Boucher thường mặc một chiếc áo T shirt có chữ “free hugs”  ở trước bụng, đến những ga xe điện ngầm trong thành phố Montreal, “ôm miễn phí” cho những người qua lại muốn..ôm.

Tuy nhiên mới đây người đàn ông cho  người ta ôm miễn phí đã bị phạt.

Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 28 tháng 11, ông Tommy Boucher cho biết là ông ta vừa cơ quan an ninh STM của thành phố Montreal cho cái giấy phạt 101 dollars. Theo lời của những nhân viên an ninh STM thì việc ông ta ôm người trước công chúng là chuyện bất hợp pháp: “mời các dịch vụ mà không có giấy phép là việc bất hợp pháp” (soliciting services without permission is illegal.).

Ông Boucher đã lên tiếng phàn nàn”tôi chỉ có ôm, và họ bảo tôi có tội? tội gì? tội mở rộng vòng tay hay tội đứng quá lâu ở ga xe điện?”

Một năm trước đây, trong khi có chuyện buồn, ông Boucher bất ngờ được một người qua đường mở rộng vòng tay ôm.

Cũng theo ông Boucher thì nhờ cái ôm đó, ông đã bớt chuyện buồn phiền, và cũng bắt đầu cho việc ông đi ôm miễn phí ở các ga xe điện.

Ông Boucher cũng cho biết ông sẽ kiện về việc ông bị phạt, và sẽ tiếp tục cho  người ta ôm miễn phí, nhưng sẽ tránh không đến trước những nhà ga xe điện như trước đây.

Tin tức khác...