Không có ai may mắn trúng lô độc đắc trong những ngày đầu năm.

Toronto: Trong những cuộc xổ số cuối tuần qua 27 tháng giêng, đã không có ai may mắn trúng những lô độc  đắc  của các loại xổ số 649 và Lotto Max.

Trong cuộc xổ số hôm thứ sáu ngày 27 tháng giêng, không có ai trúng lô độc đắc 55 triệu dollars của loại vé Lotto Max, nhưng có ba vé  may mắn đã trúng mỗi vé 1 triệu dollars.

Vé số trúng mang các số 1,3,8,22,29,38 và 47

Như thế kỳ xổ tuần này, lô độc đắc Lotto Max sẽ lên đến 60 triệu dollars, cộng thêm 13 lô trúng, mà mỗi lô là 1 triệu dollars.

Trong cuộc xổ số loại vé 649 hôm thứ bảy 28 tháng giêng, cũng không có ai trúng lô độc đắc 7 triệu dollars. Như thế kỳ xổ sắp tới, lô độc đắc của loại vé 649 sẽ tăng lên 9 triệu dollars.

Tin tức khác...