Không cho nhập cư Hoa Kỳ nếu không trả được chi phí y tế

Tổng thống Trump hôm 04/10 ký một tuyên bố đình chỉ cho nhập cảnh những người nhập cư không có bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày kể từ khi vào Mỹ hoặc không có phương tiện để tự trả chi phí chăm sóc y tế của mình.
Tuyên bố, do Bạch ốc phát đi, cho biết điều này sẽ không ảnh hưởng đến điều kiện xin bảo hộ tỵ nạn hay tư cách người tỵ nạn của bất kỳ cá nhân nào. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11.
Ông Trump đã đưa việc cắt giảm di trú hợp pháp và bất hợp pháp vào làm trọng tâm của nhiệm quyền tổng thống của ông. Chính quyền Trump cho biết hồi tháng trước rằng họ dự định chỉ cho phép 18.000 người tỵ nạn tái định cư tại Mỹ trong năm tài chính 2020, con số thấp nhất trong lịch sử của chương trình người tỵ nạn hiện đại.
“Trong khi hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta chật vật với những thách thức gây ra bởi tình trạng chăm sóc y tế không được bù đắp, Chính phủ Hoa Kỳ đang làm cho vấn đề trầm trọng hơn bằng cách tiếp nhận hàng ngàn người nước ngoài mà không cho thấy họ có bất kỳ khả năng nào để trả chi phí chăm sóc y tế của mình,” ông Trump nói.
Ông nói rằng việc đình chỉ chỉ áp dụng cho những người tìm cách nhập cảnh Mỹ bằng visa nhập cư.
Văn kiện liệt kê các loại bảo hiểm được chấp thuận, chẳng hạn như các kế hoạch do chủ lao động tài trợ và chương trình Medicare dành cho người cao tuổi.
Nhưng sắc lệnh nói đối với những người trên 18 tuổi, bảo hiểm theo chương trình Medicaid dành cho người nghèo sẽ không được chấp thuận.

Tin tức khác...