Khó khăn cho những người trẻ muốn mua nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Toronto: Một bản tường trình của tổ chức khảo cứu tài chánh Zoocasa vừa được công bố trong hôm thứ sáu ngày 18 tháng 10, cho thấy những khó khăn cho những gia đình trẻ muốn mua nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto.
Với giá nhà lên quá cao ở các vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver, những người trẻ phải để dành tiền đặt cọc thường là 20 phần trăm giá căn nhà, mà cũng theo tổ chức Zoocasa thì để có đủ tiền đặt cọc, một gia đình trẻ, không có những trợ giúp của gia đình, của những người thân, sẽ phải để dành trung bình 32 năm!!
Theo bản khảo cứu thì với số lương trung bình của một gia đình ở tỉnh bang Ontario là 78,373 dollars, giá một căn nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ Toronto(GTA) bao gồm cả những thành phố Brampton và Mississauga là $802,400, thì nếu gia đình này muốn để dành đủ 20 phần trăm của giá nhà cho tiền đặt cọc mua nhà , phải cần 32 năm.
Cũng theo bản khảo cứu này thì nếu muốn để dành tiền để mua nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver, thì người ta cần phải đến 52 năm dành dụm.
Nhưng nếu muốn để dành tiền mua nhà ở thành phố Regina, tỉnh bang Saskatchewan thì người ta cần chỉ có 1 năm, vì giá nhà ở thành phố Regina chỉ ở mức $267,900.

Tin tức khác...