Khi sở thuế Canada cứ nhất định cho là một người đàn ông đã chết

Summerside, Prince Edward Island: Trả lời các câu hỏi của phóng viên đài CBC trong hôm thứ tư ngày 22 tháng 8, ông Joe Gallant, một cư dân ở thành phố Summerside, tỉnh bang Prince Edward Island đã nói là vào hồi tháng 6, sau khi ông đi nghỉ hè về đến nhà, và lục thùng thư, thì ông thấy một giấy loan báo của sở thuế Canada là ông ta đã..chết!
Giấy báo chết của sở thuế Canada đã gây những ảnh hưởng đến tình trạng tài chánh của gia đình ông, khi sở thuế Canada buộc ông này hay gia đình ông này, phải trả lại những tiền trợ cấp gia đình cũng như tiền hồi thuế GST, mà gia đình ông ta nhận được, sau ngày mà sở thuế cho là ông này đã chết!
Những cú phone của ông Gallant đến văn phòng sở thuế đã không giúp thay đổi về tình trạng .. chết của ông ta.
Cuối cùng ông Gallant đã phải đến gặp người dân biểu liên bang ở địa phương, để nhờ can thiệp.
Trong thời gian chờ sự xác nhận của sở thuế, ông Gallant sẽ không được đi du lịch ra nước ngoài, vì nếu đi ông ta sẽ bị làm khó dễ ở phi trường, vì nghi là thẻ thông hành của ông này đã bị kẻ gian lấy cắp.

Tin tức khác...