Khi những thiếu niên uống nhiều cà phê và nước ngọt.

Hamilton, Ontario: Kết quả một cuộc khảo cứu mới đây được công bố hôm thứ ba ngày 22 tháng 10 cho thấy là những thiếu niên nam nữ, là những người bỏ nhiều thì giờ xem ti vi, nói chuyện điện thoại và sử dụng những mạng xã hội, sẽ có khuynh hướng uống nhiều cà phê và nước ngọt hơn những thiếu niên khác.
Các nhà khảo cứu của trường đại học McMaster ở thành phố Hamilton,tỉnh bang Ontario đã nghiên cứu những dữ kiện của 32,418 học sinh các lớp 8 và lớp 10 ở Hoa Kỳ và thấy là những em nào bỏ thêm 1 tiếng một ngày xem ti vi, thì nguy cơ có số lượng đường trong người, cao hơn những số lượng đề nghị của tổ chức y tế thế giới WHO, gia tăng 32 phần trăm, và gia tăng 28 phần trăm cao hơn lượng cà phê mà tổ chức WHO khuyến cáo.
Cứ thêm mỗi tiếng đồng hồ một ngày sử dụng điện thoại hay lên mạng xã hội, cũng làm gia tăng nguy cơ dùng nhiều cà phê và đường hơn mức ấn định.

Tin tức khác...