Khi người bạn đồng minh bội phản

Hoa Thịnh Đốn: Vào tối hôm chúa nhật ngày 6 tháng 10, tổng thống Trump cho lệnh rút hết quân Hoa Kỳ trú đóng bên cạnh những lực lượng dân quân người Kurds, ở phía bắc của Syria.
Ông Trump cũng ra lệnh cho quân lực Mỹ án binh bất động, mở đường cho quân lực Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào vùng này.
Những dân quân người Kurds là những người sát cánh với quân lực Hoa Kỳ trong những năm qua, trong việc tiêu diệt nhóm khủng bố cuồng tín ISIS.
Hàng ngàn những binh sĩ người Kurds đã ngã xuống trong cuộc chiến chống khủng bố quân.
Tuy nhiên tình hình tạm yên ổn, thì ông Trump lại cho rút quân về, dù biết là nếu quân Mỹ rút, quân Thổ sẽ tiến vào và tiêu diệt lực lượng những người Kurds, vì Thổ Nhĩ Kỳ xe những lực lượng người Kurds ở biên giới là những khủng bố quân, đang tìm cách lấn chiếm đất đai của nước Thổ.
Ông Trump cho rút quân khỏi Syria , dù ông biết dân quân Kurds sẽ bị tàn sát, nhưng ông phải làm vì trong cuộc bầu cử năm 2016, ông đã hứa với cử tri là ông sẽ rút quân về.
Thêm một đồng minh của Hoa Kỳ đã bị bội phản.
Chúng ta cũng còn nhớ, đồng minh Hoa Kỳ cũng đã tháo chạy vào năm 1975 và để miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.

Tin tức khác...