Khách hàng xếp hàng chờ đến nửa đêm được vào uống rượu.

Toronto: Theo quyết định của chính quyền tỉnh bang Ontario thì bắt đầu từ 12 giờ đêm ngày thứ ba 23 tháng 6, vùng đại thủ phủ Toronto sẽ được mở cửa ở giai đoạn 2. Trong số các cơ sở thương mại được mở cửa ở giai đoạn 2 có các nhà hàng.
Những nhà hàng có sân patios, sẽ được phép mở cửa.
Chính vì thế vào lúc gần 12 giờ đêm hôm thứ ba, có hàng chục người chờ sẵn tại nhiều nhà hàng, chờ giờ mở cửa, mà trong số này có nhà hàng Hemingway’s ở khu vực Yorkville trong thành phố Toronto.
12 giờ đêm thứ ba 23 tháng 6, hàng chục người da94 hân hoan vào nhà hàng Hemingway’s, sau nhiều tháng trời họ phải nằm nhà.
Nhà hàng Hewingway’s mà chủ nhân là những người di dân từ Tân Tây Lan đến Canada lập nghiệp từ 39 năm trước: nhà hàng có sân thượng patio là nơi thu hút thực khách cũng như tửu khách ở Toronto.

Tin tức khác...