Kết quả những cuộc thăm dò dân ý về cuộc bầu cử nghị viện tỉnh bang Ontario

Toronto: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của đài CBC phổ biến hôm thứ bảy ngày 19 tháng 5, thì nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 19 tháng 5, đảng Bảo Thủ Cấp Tiến sẽ thắng cử và thủ lãnh Doug Ford sẽ là tân thủ hiến của tỉnh bang Ontario.
Kết quả cuộc thăm dò mới nhất về cuộc bầu cử thì 39.4 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ Cấp Tiến của thủ lãnh Doug Ford, 31 phần trăm ủng hộ đảng Tân Dân Chủ của bà thủ lãnh Andrea Horwath và chỉ có 23.2 phần trăm ủng hộ đảng cầm quyền Tự Do của bà thủ hiến Kathleen Wynne.
Nếu tính theo số ghế, thì đảng PC sẽ chiếm đa số 79 ghế trong nghị viện tỉnh bang Ontario, đảng NDP chiếm 39 ghế và sẽ là đảng đối lập trong nghị viện, trong khi đảng cầm quyền Tự Do sẽ chỉ chiếm 6 ghế!
Nếu những thăm dò dân ý này chính xác, sẽ có hàng loạt các bộ trưởng trong nội các của bà thủ hiến Wynne sẽ bị mất ghế, và không biết trong số những người đó có bà thủ hiến Wynne hay không?

Tin tức khác...