Hồng Kông tan tác sau cuộc biểu tình

Hồng Kông: Trong những ngày 12 tháng 6, sau những cuộc biểu tình rầm rộ của hàng triệu người, Hồng Kông tan tác với những rác rưởi và những hư hại trên các đường phố.
Chính quyền Hồng Kông đã nỗ lực dọn dẹp, làm sạch lại đường phố trong những ngày qua.
Nhiều cơ sở làm việc của chính quyền Hồng Kông cũng đã phải đóng cửa trong ngày 12 tháng 6, để dọn dẹp.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay, bắn đạn cao su vào những đám đông biểu tình.
Theo những nguồn tin báo chí thì có khoảng 72 người biểu tình bị thương, trong những cuộc xô xát với cảnh sát, và trong số những người bị thương có hai người ở trong tình trạng nguy kịch.

Tin tức khác...