Hỗn loạn ở những phi trường Hoa Kỳ, khi những người Mỹ từ Âu Châu trở về.

Chicago: Những du khách Mỹ từ Âu Châu trở lại Hoa Kỳ trong hôm thứ bảy ngày 14 tháng 3, đã phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ ở các phi trường Mỹ, vì những thủ tục kiểm tra gắt gao hơn trong thời kỳ có đại dịch COVID-19.
Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 3, tổng thống Trump đã cho lệnh cấm tất cả những chuyến bay từ các phi trường Âu Châu, đến Hoa Kỳ, nhằm mục đích ngăn ngừa sự lan truyền của COVID-19.
Những du khách Mỹ từ ngoại quốc trở về, thì các chuyến phi cơ phải đáp xuống 1 trong 13 phi trường ấn định, là nơi có những hệ thống kiểm soát y tế tối tân nhất. Những phi trường đó như là Chicago O’Hare International Airport, New York JFK and Dallas-Fort Worth International Airport .
Nhiều người như anh Brandon Mach, sinh viên bay từ thành phố Madrid về lại Chicago đã phải chờ 3 tiếng rưỡi đồng hồ cho các việc kiểm soát y tế ở phi trường Chicago.

Tin tức khác...