Học phí đại học sẽ cắt giảm 10 phần trăm

Toronto: Trong hôm thứ năm ngày 17 tháng giêng, chính quyền tỉnh bang Ontario thông báo là sẽ cho cắt giảm học phí của các trường đại học và cao đẳng trong tỉnh bang Ontario.
Học phí đại học sẽ được cắt giảm 10 phần trăm.
Cũng theo người phát ngôn viên của chính quyền tỉnh bang Ontario, thì trung bình một sinh viên đại học ở tỉnh bang Ontario sẽ được giảm $660 trong khi tiền học phí của một sinh viên cao đẳng giảm $340.
Việc cắt giảm học phí không áp dụng cho các sinh viên du học và những sinh viên này vẫn phải trả học phí như thường lệ.
Việc cắt giảm học phí cũng sẽ làm giảm 360 triệu dollars trong tổng số ngân sách của các trường đại học ở tỉnh bang Ontario và làm giảm 80 triệu dollars ngân sách của các trường cao đẳng.

Tin tức khác...