Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 1 ngàn quân đến Ba Lan

F35

Hoa Thịnh Đốn: Trong cuộc đón tiếp tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan tòa Bạch Ốc hôm 12 tháng 6, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố là Hoa Kỳ sẽ gửi thêm 1 ngàn quân bộ chiến đến Ba Lan.
Số 1 ngàn quân này sẽ rút ra từ con số 52 ngàn quân Mỹ đang trấn đóng ở Đức.
Tổng thống Trump nói sẽ gửi thêm quân qua Ba Lan, nhưng ông ta không nói là việc chuyển quân này có thường trực hay chỉ là tạm thời một thời gian?
Ba Lan hiện đã bỏ ra một ngân khoản 2 tỷ Mỹ kim xây cất một căn cứ quân sự khổng lồ và hiện đại và số 1 ngàn quân Mỹ có thể sẽ đến trấn đóng tại căn cứ này.
Ba Lan hiện cũng đã đặt mua 32 chiến đấu cơ tàng hình và hiện đại F35 của Hoa Kỳ

Tin tức khác...