Hoa kỳ phải gấp rút hoàn thành thủ tục dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu.

Ottawa: Ngày 1 tháng chạp năm 2018, cơ quan an ninh Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, khi bà này vừa xuống phi cơ đến phi trường Vancouver, theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh Hoa Kỳ.
Bà Mạnh là giám đốc tài chánh và là con gái của ông chủ tịch điều hành công ty viễn thông Huawei của Trung quốc.
Theo những lời tố cáo của cơ quan an ninh Mỹ, thì công ty Huawei đã bán những vật dụng viễn thông có những bộ phận làm từ Mỹ cho xứ Ba Tư, và vi phạm lệnh cấm vận của Hoa Kỳ.
Bà Mạnh dự trù sẽ bị dẫn độ qua Mỹ.
Theo luật, Canada chỉ tạm giữ một nghi can theo lời yêu cầu của một chính quyền xứ đồng minh, tối đa là 60 ngày. Và sau 60 ngày thì Canada sẽ buộc phải trả tự do cho người đang bị bắt giữ.
Như thế bà Mạnh sẽ còn ở Canada trong tình trạng tại ngoại hầu tra cho đến ngày 30 tháng giêng, và nếu Hoa Kỳ không tiến hành việc dẫn độ bà này trước ngày 30 tháng giêng, thì chính quyền liên bang Canada sẽ phải trả tự do cho bà Mạnh.

Tin tức khác...