Hoa Kỳ đồng ý bán cho Đài Loan 66 chiến đấu cơ F16

Đài Bắc: Theo những tin tức loan báo hôm 25 tháng 10, Hoa kỳ đã chấp nhận bán 66 chiến đấu cơ F 16 cho Đài Loan.
Bộ quốc phòng Đài Loan cho biết sẽ phải đánh giá thêm nhu cầu của quân lực xứ này, trước khi chính thức ký kết hợp đồng.
Trị giá mua 66 chiến đấu cơ F16 lên đến 8.17 tỷ Mỹ kim. Bộ quốc phòng Đài Loan hy vọng sau khi ký kết hợp đồng, xứ này sẽ nhận 66 chiến đấu cơ trong thời gian từ 2023 cho đến 2026.
Dự án Hoa Kỳ bán chiến đấu cơ cho Đài Loan, đã bị Trung quốc lên tiếng phản đối, cho là Đài Loan trực thuộc Trung quốc và việc bán chiến đấu cơ này vi phạm nghiêm trọng vào nội tình Trung quốc.

Tin tức khác...