Hoa Kỳ Áp Dụng Qui Chế Mới Đối Với Truyền Thông Quốc Doanh Trung Cộng

Chính phủ Hoa Kỳ vừa cho biết sẽ bắt đầu đối xử với chín thực thể truyền thông quốc doanh Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các tòa đại sứ nước ngoài, yêu cầu họ phải đăng ký nhân viên và tài sản tại Mỹ với Bộ Ngoại giao.
Hai giới chức cao cấp Bộ Ngoại giao nói quyết định này được đưa ra vì Trung Quốc thắt chặt sự kiểm soát của nhà nước đối với truyền thông, và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tích cực sử dụng các cơ quan này để tuyên truyền thân Bắc Kinh.
“Việc kiểm soát nội dung và biên tập chỉ được củng cố dưới thời Tập Cận Bình nắm quyền,” một giới chức nói. “Những tổ chức này trên thực tế là cánh tay tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Trung Quốc không được báo trước về quyết định này và đã được thông báo vào chiều ngày 18/2, một giới chức nói. Chỉ định mới được áp dụng cho Tân Hoa Xã, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc, Đài Quốc tế Trung Quốc, Công ty Phát hành Hàng ngày Trung Quốc và Công ty Phát triển Hai Tian tại Mỹ, các giới chức nói. China Daily là một nhật báo bằng tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Công ty Phát triển Hai Tian tại Mỹ phân phối Nhân dân Nhật báo, tờ báo chính thức thức của Ủy ban Trung ương Đảng.
Năm hãng truyền thông hoạt động tại Mỹ sẽ phải tiết lộ nhân viên của họ, quyết định tuyển mộ và sa thải và đăng ký các tài sản thuê mướn hay sở hữu tại Mỹ với Bộ Ngoại giao, các giới chức nói. Những thực thể này cũng phải được chấp thuận trước khi thuê hay mua tài sản mới của Mỹ, những giới chức này nói.

Tin tức khác...