Hồ tắm công cộng trong nhà được mở cửa lại

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 8, thì sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch, chính quyền thành phố Vancouver đã quyết định cho mở cửa lại phần lớn những hồ tắm công cộng vào giữa tháng 9 sắp tới.
Theo tin của hội đồng đặc trách các công viên thành phố Vancouver, the Vancouver Park Board, thì cơ quan này sẽ cho mở cửa lại 8 trong số 9 hồ tắm công cộng trong thành phố.
Đồng thời cơ quan này cũng công bố những biện pháp an toàn mới mà những người đến hồ tắm phải tuân theo.
Một trong số 9 hồ tắm không được mở cửa là hồ tắm Kensington, vì theo các viên chức thành phố là hồ tắm này quá nhỏ, không có đủ chỗ cho người tắm tuân hành việc giữ khoảng cách giao thiệp.
Số người được vào tắm trong các hồ tắm này cũng sẽ giới hạn, không còn được tự do như trước.

Tin tức khác...