Hệ thống trường Công giáo ở thủ đô Ottawa sẽ mở cửa lại vào ngày 3 tháng 9

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ tư ngày 22 tháng 7, hội đồng trường Công giáo thủ đô Ottawa cho biết là các trường học ở thủ đô Ottawa sẽ khai giảng niên khóa mới vào ngày 3 tháng 9.
Theo bản thông báo của hội đồng trường Công giáo thì các giáo viên cùng nhân viên các trường học sẽ nhóm họp vào những ngày từ ngày 31 tháng 8 cho đến ngày 2 tháng 9, để thảo luận và thiết lập những biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn cho học sinh.
Tuy thông báo sẽ khai giảng, hội đồng trường Công Giáo chưa cho biết số học sinh của các lớp có thay đổi , giảm xuống hay không?
Chúng ta cũng nên biết là ngoài hệ thống trường học công lập trực thuộc chính quyền tỉnh bang, tỉnh bang Ontario còn những hệ thống trường học độc lập mà một trong những hệ thống trường học độc lập là hệ thống trường Công giáo.
Theo những tin tức thông báo trong hôm thứ tư thì chính quyền tỉnh bang Alberta sẽ cho mở cửa lại hệ thống trường học cũng vào tháng 9 năm nay và sẽ không cắt giảm nhiều số học sinh của mỗi lớp mà theo thủ hiến Jason Kenney thì hệ thống trường học tỉnh bang Alberta sẽ mở cửa lại hầu như ở tình trạng trước khi có đại dịch.

Tin tức khác...