Hệ thống bảo hiểm sức khỏe Hoa Kỳ bị khiếm khuyết trầm trọng

New York: Đài CBS trong một chương trình mới đây, đã có cuộc phỏng vấn bác sĩ Marty Mackary về những hư hại của hệ thống bảo hiểm sức khỏe Hoa Kỳ.
Bác sĩ Mackary là bác sĩ chuyên khoa giải phẩu và là tác giả cuốn sách mới xuất bản có nhan đề là “Cái giá mà chúng ta phải trả” ( the Price We Pay).
Bác sĩ MacKary đã đề cập đến những tổn hại đã xảy ra cho hệ thống bảo hiểm sức khỏe Hoa Kỳ và đề nghị những cách thức để sửa đổi.
Theo bác sĩ Mackary thì ông đã đi thăm viếng nhiều gia đình người Mỹ ở nhiều nơi: họ có công ăn việc làm , có bảo hiểm, nhưng cuộc sống của họ đã bị hủy hoại vì những chi phí y tế “điên khùng” mà họ phải trả.
Bác sĩ Mackary là bác sĩ giải phẩu ung thư và là giáo sư của trường đại học y khoa Johns Hopkins.
Trong cuộc phỏng vấn của đài truyền hình CBS, bác sĩ Mackary đã nói là các nhà chính trị đã nói về những hư hỏng của hệ thống bảo hiểm y tế ở Hoa Kỳ, nhưng chẳng có ai ra tay sửa đổi.
Bác sĩ Mackary nói đến những khuyết điểm của hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ là tốn kém về quản trị, những chi phí cho những người trung gian, và cách chữa trị không đúng cách.
Các công ty bảo hiểm là những người trung gian, giữa bác sĩ và bệnh nhân, và họ là những người đặt ra những điều lệ mà bác sĩ cũng như những bệnh nhân phải theo.
Các bác sĩ thay vì chú tâm vào việc chữa bệnh thì lại phải bỏ thời gian để điền những giấy tờ bảo hiểm, trong khi bệnh nhân thì bị tính tiền chi phí quá cao khiến một người có số lương trung bình, có thể không có khả năng trả nợ.
Có những công ty dược phẩm trung gian, (không có ở các quốc gia khác) định giá cả thuốc men mà bệnh nhân cũng như các bệnh viện phải trả cho họ.
Bác sĩ Mackary cũng nói là khi học ở trong trường, các sinh viênb y khoa được dậy là các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân và điều trị. Nhưng với hệ thống trả lương cho các bác sĩ Mỹ “fee for service” đã khiến bệnh nhân được đi thử nghiệm quá nhiều, và những thử nghiệm này nhiều khi không cần thiết.
Ngoài ra các bác sĩ cho đi thử nghiệm nhiều thứ, cũng là để phòng ngừa họ sẽ bị bệnh nhân thưa ra tòa, nếu sự chẩn đoán của bác sĩ không chính xác.
Cũng theo bác sĩ Mackary thì một cuộc thăm dò dân ý của bệnh viện Johns Hopkins với 2,100 bác sĩ trên toàn nước Mỹ thì thì các bác sĩ này đã cho biết là 21 phần trăm những dịch vụ y tế cung cấp cho bệnh nhân, xét ra không cần thiết.
Bác sĩ Mackary cũng cho biết là trong một cuộc hội thảo y khoa mới đây nhiều bác sĩ giải phẩu xương sống đã nói là 50 phần trăm những cuộc giải phẩu xương sống để chữa bệnh đau lưng là không cần thiết, cho thấy Hoa Kỳ đang có một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng.

Tin tức khác...