Hệ thống bán quần áo thời trang phụ nữ Mendocino đóng cửa

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 21 tháng 7, hệ thống bán quần áo thời trang phụ nữ Mendocino, mà trụ sở chính ở thành phố Toronto, đã tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn.
Theo phát ngôn viên của hệ thống tiệm Mendocino này thì họ sẽ cho đóng cửa toàn bộ 28 cửa tiệm trên toàn Canada, và thay vào đó là sẽ bán quần áo trên mạng internet.
Hệ thống Mendocino khai trương vào năm 1987 và cũng như những hệ thống tiệm bán lẻ khác, đã không sống còn vì đại dịch COVID-19. Hệ thống tiệm Mendocino sẽ phải khai phá sản cùng với hàng loạt những công ty bán lẻ khác như Aldo, Reitman và Davids Tea..

Tin tức khác...