Hãy tham dự mục Bạn Đọc Viết của Thời Báo Website

Trong cuộc sống nơi xứ người, bạn có những điều muốn nói cho mọi người cùng biết: những chuyện về nhà cửa, gia đình, thời tiết, công ăn việc làm,v.v.

Xin bạn hãy gửi bài cho chúng tôi. Thời Báo Website sẽ cho đăng , miễn là những bài viết không chỉ trích cá nhân, hay làm lợi cho cộng sản.

Xin quý vị gửi bài viết theo email nguyen.suzy@gmail.com

Tin tức khác...

Đăng ký nhận tin tức qua email