Hàng triệu người lái xe bị phạt, đã không trả tiền nộp phạt .

Toronto: Theo bản tin của đài CBC phổ biến trong hôm thứ tư ngày 9 tháng 5, thì theo bản kiểm kê của cơ quan hậu kiểm thành phố Toronto, thì tính đến tháng 6 năm 2017, số tiền phạt của trên 2 triệu người bị phạt vì những vi phạm xe cộ, đã không đóng lên đến 420 triệu dollars.
Trong khi đó số tiền mà thành phố Toronto phải trả cho cơ quan tư nhân đi đòi tiền phạt dùm lên đến 90 triệu dollars.
Trong số những người bị phạt mà chưa trả tiền có một công ty bị phạt $55,000 từ năm 2015, một nhà hàng bị phạt $36,000 năm năm trước, một cá nhân bị phạt 21 lần với số tiền phạt $215,000.
Có trên 600 người bị phạt trên 50 ngàn dollars mà vẫn chưa trả tiền phạt.

Tin tức khác...