Hàng trăm di dân Trung quốc xin di dân sang Canada, nhưng thực sự vẫn ở Tàu.

Charlottetown, Prince Edward Island: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 8, cảnh sát an ninh biên giới , CBSA, đã buộc tội gian lận hai nghi can gốc Trung quốc .
Theo bản cáo trạng thì hai nghi can là hai anh em, và là chủ nhân của một nhà nghỉ ở thành phố Charlottetown, thủ đô của tỉnh bang Prince Edward Island.
Theo cơ quan an ninh thì hai nghi can là Pin Zhong 60 tuổi và Yi Zhong 58 tuổi, đồng chủ nhân của nhà nghỉ Sherwood Motel đã tổ chức những gian lận trong chương trình nhận thêm di dân của tỉnh bang P.E.I.
Theo như chương trình này , thì những di dân được chính quyền tỉnh bang P.E.I. nhận vào thì phải thật sự sinh sống trong tỉnh bang này một thời gian, trước khi được chấp nhận là thường trú nhân thật sự.
Cũng theo bản cáo trạng thì hai nghi can này đã dùng địa chỉ của motel và địa chỉ nhà của họ, cho hàng trăm di dân đến từ Trung quốc, để chứng minh cho chính quyền tỉnh bang là những người này đang ở Canada, nhưng thật ra là họ đang ở Trung quốc.

Hai nghi can này sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 21 tháng chạp sắp đến.

Tin tức khác...