Hàng ngàn người xin tỵ nạn ở thành phố Toronto.

Toronto: Trong cuộc họp diễn ra hôm thứ hai ngày 4 tháng hai, ủy ban ngân sách thành phố Toronto đã lên tiếng cho biết là thành phố không có khả năng cung ứng cho những người tỵ nạn, khi những người tỵ nạn, nhất là những người vượt biên giới Hoa Kỳ, đã chiếm hết chỗ dành cho những người không nhà, trong các trung tâm tạm trú.
Theo ông Paul Raftis, tổng giám đốc cơ quan đặc trách về nhà tạm trú ở thành phố Toronto thì từ tháng 9 năm ngoái 2018 cho đến nay, trung bình một ngày có 18 người đến xin tỵ nạn ở thành phố Toronto.
Và trong vòng từ tháng 9 cho đến cuối năm ngoái 2018, có 2,066 người đến thành phố Toronto xin tỵ nạn.
Chi phí nuôi ăn ở những người tỵ nạn đến thành phố Toronto trong hai năm qua 2017 và 2018 lên đến 67.1 triệu dollars và chính quyền liên bang chỉ hoàn trả cho chính quyền thành phố Toronto có 26 triệu dollars.

Tin tức khác...