Hàng loạt những tiệm thuốc tây của người Việt ở Little Saigon bị trộm viếng.

Garden Grove,California: Theo những video an ninh được công bố hôm thứ ba ngày 21 tháng 5, thì kẻ trộm đã dùng xà beng phá cửa ba tiệm thuốc tây trên đường Westminster,trong thành phố Garden Grove, tiểu bang California , trong sáng sớm hôm thứ bảy 18 tháng 5.
Ba tiệm thuốc tây của người Việt bị trộm nậy cửa là tiệm Hong Pharmacy ở số 8883 Westminster Avenue, trong khu Magnolia West Plaza, gần góc đường Magnolia.
Tiệm thứ nhì là Ana Pharmacy, 10191 Westminster Avenue, trong khu bò bảy món Ánh Hồng cũ, góc đường Dawson.
Tiệm thứ ba là Cali Care Pharmacy, 10278 Westminster Avenue, trong khu Saigon Center, góc đường Hope.
Trộm chỉ vào được tiệm Cali Care Pharmacy, ăn cắp một số thuốc, còn hai tiệm thuốc kia thì chúng đã không thành công, khi tìm cách phá cửa.

Tin tức khác...