Hàng dài người xếp hàng chờ mua cần sa

Edmonton: Trong ngày đầu tiên mà cần sa được hợp thức hóa, người ta thấy hàng dài những người xếp hàng chờ mua cần sa ở nhiều thành phố, cũng như số người mua cần sa trên mạng cũng đông đảo.
Mạng bán cần sa của cơ quan đặc trách về rượu và trò chơi của tỉnh bang Alberta, cơ quan bán cần sa trên mạng, đã bận rộn ngay từ những phút đầu tiên của ngày 17 tháng 10, và nhiều người muốn mua cần sa đã phải chờ hàng tiếng đồng hồ mới đến phiên: có lúc 11 ngàn người phải chờ đến phiên.
Tại tỉnh bang British Columbia, nhiều loại cần sa đã bán hết trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Tại tỉnh bang Ontario, trong ngày 17 tháng 10, người muốn mua cần sa phải mua trên mạng, vì những tiệm bán lẻ cần sa chưa chính thức được mở cửa.
Cư dân tại tỉnh bang Newfoundland là những người Canadians đầu tiên được mua cần sa hợp pháp, vì lý do địa dư, và nhiều người đã chờ suốt đêm thứ ba cho đến 12 giờ 1 phút sáng hôm thứ tư, để mua cần sa.
Tại tỉnh bang Nova Scotia, người mua phải xếp hàng bên ngoài những tiệm bán rượu bia, vì quá đông không đủ chỗ bên trong cho những người mua hàng.
Tại thành phố Montreal, những tiệm bán cần sa mở cửa vào lúc 10 giờ sáng hôm thứ tư, và nhiều người đã chờ trước những cửa tiệm này từ lúc 3 giờ sáng!

Tin tức khác...