Hạn hán khiến nông gia Úc Đại Lợi phải nhập cảng đường mía từ Việt Nam

Sydney, Úc Đại Lợi: Vì nạn hạn hán trầm trọng đang diễn ra ở Úc Đại Lợi, các nông gia của xứ này không trồng được đủ mía để làm đường molasses, loại đường được trộn vào thực phẩm nuôi bò, cho nên mới đây Úc Đại Lợi đã phải nhập cảng đường mía đến từ Việt Nam.
Mùa này là mùa đông ở Bắc bán cầu nhưng lại là mùa hè ở Úc, và nạn hạn hán trầm trọng đã gây những khó khăn cho các chủ trại chăn nuôi.
Kiện hàng đường mía đầu tiên đến từ Việt Nam nặng 75 tấn, và đã được phân phối ngay cho các chủ trại chăn nuôi.
Theo ông Peter Anderson, chủ trại chăn nuôi ở vùng Central Queensland, thì vùng ông ta ở đã bị hạn hán trong vòng 6 năm qua cho nên nhu cầu cần rất nhiều đường mía trong những tháng sắp tới.
Hạn hán nặng nề cũng là một trong những dấu hiệu của việc ô nhiễm môi trường đang diễn ra trên toàn thế giới.

Tin tức khác...