Hai thành phố Canada có nền kỹ nghệ địa ốc có nguy hiểm sút giảm hàng đầu.

Toronto: theo một bản nghiên cứu của ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ UBS phổ biến trong hôm thứ bảy ngày 29 tháng 9 thì hai thành phố Vancouver và Toronto của Canada là những thành phố có nguy hiểm bị “xì hơi địa ốc”.
Các chuyên gia của ngân hàng UBS cho rằng những nguy hiểm bị “xì hơi”ở hai thành phố Vancouver và Toronto còn cao hơn những thành phố khác như thành phố San Francisco hay thành phố Paris.
Trong bản nghiên cứu thường niên của ngân hàng Thụy Sĩ UBS, các chuyên gia tài chánh đã so sánh giá cả nhà cửa của khoảng 20 thành phố lớn trên thế giới, những trung tâm tài chánh thương mại như thành phố Tokyo, New York, Sydney, Tân Gia Ba..v.v.
Các chuyên gia tài chánh đã liệt kê 6 thành phố mà nguy hiểm của một cuộc xì hơi địa ốc cao nhất là các thành phố Hồng Kông, Munich, Toronto, Vancouver, London và Amsterdam.

Tin tức khác...