Hài nhi nặng ký nhất ở tiểu bang Texas.

Arlington, Texas: Trong những ngày cuối tháng chạp năm ngoái 2018, một sản phụ đã hạ sinh một hài nhi ở nhà thương Texas Health Arlington Memorial ở thành phố Arlington, tiểu bang Texas,mà theo những tin tức thông báo từ bệnh viện, thì đây là hài nhi nặng cân nhất ở tiểu bang Texas từ trước đến nay.
Bà Jennifer Medlock đã hạ sinh một nam hài nhi nặng 14 cân Anh và 13 ounces ( vào khoảng 6 ký 7)
Theo người phát ngôn viên của bệnh viện này thì đây là hài nhi nặng ký nhất sinh ra ở bệnh viện này và có thể là hài nhi nặng ký nhất từ trước đến nay ở tiểu bang Texas.
Vì hài nhi quá nặng ký, các bác sĩ đã phải mổ để lấy hài nhi ra ngoài, không sinh được cách sinh thông thường.

Tin tức khác...