Hai cựu bác sĩ giám định y khoa Canada bị buộc tội ăn cắp nội tạng.

Lubbock, Texas: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 1 tháng 3 thì hai bác sĩ giải phẩu tử thi hay còn là bác sĩ bệnh lý ( pathologists) người Canadians đã bị buộc tội ăn cắp nội tạng tại quận Lubbock, tiểu bang Texas.
Theo những lời tố cáo thì hai bác sĩ Sam Andrews và Evan Matshes của quận Lubbock đã lấy những nội tạng của những trẻ em bị chết, để dùng cho các cuộc khảo cứu y khoa, mà không có sự đồng ý của bố mẹ những trẻ em đã chết này.
Tuy nhiên hai bác sĩ đã bác bỏ những lời tố cáo.
Hai bác sĩ Andrews và Matshes đã từng là bác sĩ giải phẩu tử thi ở thành phố Calgary, Canada cho đến năm 2011, khi hai bác sĩ này từ chức và qua Hoa Kỳ làm việc.

Tin tức khác...